Zateplenie penou

Zateplenie penou

Polyuretánová pena (PUR) je penovým izolantom na organickej báze, ktorý sa využíva, ako tepelná, chladová, akustická a hydro - izolácia, a to ako v rezidenčnom, tak priemyselnom sektore. Aplikácia sa vykonáva nástrekom, vstrekom, poprípade liatím. Korene polyuretánových pien siahajú do tridsiatych rokov, kedy chemik Otto Bayer začal vyvíjať polyuretán. Počas druhej svetovej vojny utiekol z Nemecka do Ameriky a v spolupráci s Davidom Eynonova vyprodukovali prvú PUR penu. Rozlišujeme niekoľko druhov izolačných pien - mäkké, stredne tvrdé, tvrdé. Ich použitie je závislé na druhu izolovanej konštrukcie.

Mäkké peny - použitie pre zateplenie striech, stropov, stien - difúzne otvorené konštrukcie

Stredne tvrdé a tvrdé peny - použitie v priemysle, hydroizolácia - difúzne uzavretej konštrukcie

Vlastnosti zatepľovania penou

Prievzdušnosť izolácie

Prievzdušnosť izolácie spôsobuje jednak prehrievanie konštrukcií, ďalej únik tepla, zvýšené náklady na vykurovanie a je častým dôvodom kondenzácie vzdušnej vlhkosti v konštrukciách.

Prievzdušnosť izolácie polyuretánovými penami

Polyuretánove peny sú neprievzdušné, zabraňujú prúdeniu vzduchu a kondenzácii vzdušnej vlhkosti. Chráni tak konštrukciu pred vznikom zdravie škodlivých plesní.

Prievzdušnosť izolácie technológie Icynene

Izolačná pena Icynene je absolútne neprievzdušná. Vytvára vzduchotesnú kompaktný vrstvu. Zamedzuje prúdenie vzduchu, prehrievaniu konštrukcie, kondenzácii vzdušnej vlhkosti a vzniku zdraviu škodlivých plesní.

Tesnosť izolácie

Základným predpokladom pre správnu funkciu tepelnej izolácie je dokonalé utesnenie požadovaného priestoru (strechy, stropu, steny a pod.). Nedokonalé utesnenie spôsobuje lokálne premŕzanie konštrukcií, následne kondenzáciu vody v konštrukciách alebo na ich povrchu a vznik zdraviu škodlivých plesní.

Tesnosť izolácie polyuretánových pien

Polyuretánove peny majú výbornú priľnavosť k izolovanej ploche. Aplikácia stredne tvrdých a tvrdých pien je náchylnejšia na aplikáciu a poveternostné vplyvy. Musí byť dodržaný technologický postup aplikácie, aby napojenie izolačnej peny na izolovanú plochu bolo skutočne dokonalé. V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku trhlín (napríklad v miestach napojenia na konštrukciu).

Tesnosť izolácie technológie Icynene

Izolačná pena Icynene sa aplikuje plošným nástrekom priamo na izolovanú plochu. Po nástreku expanduje v pomere 1:100 a vytvorí úplne kompaktnú vrstvu bez spojov a netesností. Vďaka svojmu zloženiu má perfektnú priľnavosť ku všetkým bežným stavebným materiálom. (drevo, murivo, kontaktné fólie atď.).

Požiarna odolnosť izolácie

Požiarna odolnosť materiálov je doba, po ktorú sú schopné materiály odolávať účinkom plameňa a vysokým teplotám. Trieda reakcie na oheň (A - F) udáva, akým spôsobom reaguje materiál na oheň - okrem horľavosti je sledovaný vývin dymu či odpadávanie častíc (skvapkávanie).

Požiarna odolnosť polyuretánových pien

Polyuretánove peny vykazujú horšie požiarnu odolnosť ako iné izolačné materiály.

Požiarna odolnosť technológie Icynene

Izolačná pena Icynene je klasifikovaná v triede E. Patrí medzi látky, u ktorých pri horení neodpadávajú častice (nekvapká) a tiež dym je produkovaný na minimálnej úrovni. V kombinácii napríklad so sádrokartónom spadá do triedy B.

Tvarová stálosť

Objemová stálosť tepelnej izolácie (tzn. izolácia nevykazuje sadanie, zmršťovanie, prehýbaniu a pod.) je zásadným predpokladom dlhodobého zachovania izolačných vlastností.

. Tvarová stálosť technológie Icynene

Izolačná pena Icynene ® je tvarovo stála, časom sa nezmršťuje, nevykazuje sadanie a nemení svoj tvar v žiadnom smere. Vďaka svojej pružnosti dokáže kopírovať pohyb izolovanej konštrukcie a zamedzuje vzniku trhlín, ktoré by mohli ovplyvniť funkciu izolácie.

Tvarová stálosť technológie Icynene

Izolačná pena Icynene ® je tvarovo stála, časom sa nezmršťuje, nevykazuje sadanie a nemení svoj tvar v žiadnom smere. Vďaka svojej pružnosti dokáže kopírovať pohyb izolovanej konštrukcie a zamedzuje vzniku trhlín, ktoré by mohli ovplyvniť funkciu izolácie.

Chcete poradit? kontaktujte nás.

0903 465 908

info@chytraizolacia.sk

Napište prosím číslo tři: